Personale

I både telefon og klinik kan du møde:
Birgitte Månsson – Sekretær
Tina Pedersen – Sekretær
Karina Nielsen – Sygeplejerske
Ulla Ballegaard -Sygeplejerske
Pernille Ussing – Jordemoder
Bea Sørensen – Sygeplejerske
Charlotte Malthesen Hiorth – Sygeplejerske
Anne Falkenlund – Sygeplejefaglig koordinator
Maria Kastrup – Praksis Manager