Personale

I både telefon og klinik kan du møde:
Lægesekretær: Birgitte Rasmussen
Sygeplejerske: Charlotte Malthesen Hiorth
Sygeplejerske: Ulla Ballegaard
Sygeplejerske: Susan Meyer
Sygeplejerske: Lone Strøm Hansen
Sygeplejerske: Anne Falkenlund
Jordemoder: Pernille Ussing
Praksis Manager: Bea Bjerring Sørensen