Personale

I både telefon og klinik kan du møde:
Birgitte Rasmussen – Lægesekretær
Annika Christiansen – Lægesekretær
Susan Meyer – Sygeplejerske
Ulla Ballegaard – Sygeplejerske
Pernille Ussing – Jordemoder
Lone Strøm Hansen – Sygeplejerske
Charlotte Malthesen Hiorth – Sygeplejerske
Anne Falkenlund – Sygeplejerske
Bea Bjerring Sørensen – Praksis Manager